۱۳۹۶/۰۱/۱۵

راهنمای نرم‌فزارهای مورد نیاز برای شرکت در دوره های آموزشی

برای شرکت دردوره های آموزشی باید نرم افزار های زیر را متناسب با دستگاهی که استفاده میکنید دانلود و نصب کنید:

 

دانلود فایل راهنمای نصب نرم افزار ها

اگر در نصب برنامه ها به مشکل برخوردید نرم افزار زیر را دانلود کنید و با ما تماس بگیرید: